Prva Futura+

Z majhnimi koraki uresničite velike sanje! Naložbeno zavarovanje PRVA Futura+ vam pri tem pomaga in vam obenem nudi finančno varnost ob kritičnih situacijah.

Naložbena politika po vaši želji

Finančna varnost ob nepredvidljivih dogodkih

Dodatno zavarovanje otrok

PRVA Futura+

PRVA Futura+ ni le varčevanje, ki vam bo pomagalo uresničiti vaše želje, temveč vam nudi tudi finančno varnost ob nepredvidljivih življenjskih situacijah. Naložbeno življenjsko zavarovanje je oblikovano tako, da je primerno tudi za varčevalce, ki niste naklonjeni naložbenim tveganjem. Obenem pa vam ali vašim najbližjim omogoča izplačilo zavarovalne vsote ob neprijetnih dogodkih, ki so pogosto povezani z izdatnimi finančnimi bremeni.

 

Sklenite varčevanje za uresničitev želja
Kliknite tukaj

 

Varnejši jutri z naložbenim zavarovanjem PRVA Futura+

Skozi celotno obdobje varčevanja lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Za najbolj previdne varčevalce je na voljo PRVA Varna naložbena strategija, ki nudi garancijo za vse vplačane čiste premije ob koncu predvidene varčevalne dobe. Z nekaj več tveganja pa lahko svoje prihranke tudi bolj oplemenitite – na voljo sta PRVA Uravnotežena in PRVA Dinamična naložbena strategija. Več o prilagodljivi naložbeni strategiji.

Že z relativno nizkimi mesečnimi vplačili lahko v 10 do 25 letih zavarovanja prihranite dovolj, da si lažje uresničite tudi najbolj drzne želje. Znesek, ki ga mesečno ne boste pretirano pogrešili, vam bo po koncu zavarovanja omogočil izplačilo enkratnega zneska ali mesečne rente za investicijo vase ali svoje najbližje.

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem lahko poskrbite, da bi ob morebitni nezgodi lažje prebrodili finančne ovire. Zagotovite si lahko mesečno izplačilo do 500 EUR za tri ali šest let v primeru nezgodne invalidnosti oziroma 500 EUR mesečnega izplačila za tri ali šest let v primeru nezgodne smrti, s čimer bodo vaši otroci oziroma svojci lažje premagali finančne skrbi.

Ob misli, da bi zaradi nezgode utrpeli trajno invalidnost ali bi se vaši otroci celo morali soočati z vašo smrtjo, je vsakomur težko. Vendar pa lahko s samo 7,28 EUR dodatne mesečne premije poskrbite, da bi vaš otrok ob takšni tragični situaciji 6 let prejemal mesečno rento v višini 500 EUR.

Ker naši zavarovanci aktivno sooblikujete naš danes, se čutimo odgovorne, da vam stopimo naproti, ko gre za vaš jutri. V obdobju 15 let vam bomo v 3., 7. in 12. letu zavarovanja pripisali bonus v višini vaše premije.

Primer izračuna

Primer 1:

Ob rojstvu otroka mamica, stara 29 let, sklene zavarovanje PRVA FUTURA+. Z mesečnimi zneski v višini 20 EUR lahko svojemu otroku, ko bo ta odhajal na univerzo, za popotnico podari 6.360,31 EUR.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 29 let, da je trajanje varčevanja 18 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Delniški in da je letni donos Sklada PRVA Delniški 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

Primer 2:

Moški, star 38 let, sklene zavarovanje PRVA FUTURA+ za 15 let. Z mesečnimi vplačili v višini 50 EUR po preteku dobe razpolaga z 12.545,07 EUR  za investicijo vase.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 38 let, da je trajanje varčevanja 15 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Delniški in da je letni donos Sklada PRVA Delniški 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

Primer 3:

52-letni moški izbere zavarovanje PRVA PRVA FUTURA+ za 15 let. Z mesečnimi vplačili v višini 50 EUR po preteku dobe razpolaga s 9.555,16 EUR, ki jih lahko porabi za dodatno pokojnino.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 52 let, da je trajanje varčevanja 15 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Uravnoteženi in da je letni donos Sklada PRVA Uravnoteženi 3,5 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

Prilagodljivo naložbeno zavarovanje

Vlaganje v ETF sklade ki razprši tveganje

Po 10 letih varčevanja dobiček ni obdavčen

Postopek sklenitve

  1. Izpolnite obrazec za naročilo svetovalca ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 88 08.

  2. Dogovorite se za termin obiska našega svetovalca. Na katerem boste določili za vas najbolj primerna kritja in zavarovalne vsote.

  3. Podpišite ponudbo in vplačajte prvo premijo.

Dodatni opis produkta


Prilagodljiva naložbena strategija

PRVA Prilagodljiva naložbena strategija je optimalna izbira med varnostjo naložbe in njeno donosnostjo skozi celotno obdobje varčevanja. Zdaj lahko na enem mestu poskrbite za to, da bo vaš denar v različnih fazah življenjskega cikla vložen preudarno in v skladu z vašimi finančnimi cilji. Sami se lahko odločite, kako se bodo nalagala vaša privarčevana sredstva. Izbirate lahko med varno, uravnoteženo ali dinamično naložbeno strategijo, ki jo lahko po prvem zavarovalnem letu lahko kadar koli spremenite.

Je najbolj konservativna naložbena strategija, primerna za vse, ki niste naklonjeni naložbenim tveganjem, saj vam nudi jamstvo oziroma garancijo za vplačane čiste premije ob izteku zavarovanja!

Če želite dosegati višje donose se lahko odločite za uravnoteženo ali dinamično naložbeno strategijo. Ti naložbeni strategiji se v prvi polovici zavarovalne dobe razlikujeta, strategija pa je v nadaljevanju zavarovalnega obdobja pri obeh enaka in tudi v vmesni in zaključni fazi nudita optimalno izbiro med varnostjo naložbe in njeno donosnostjo.

 

Življenjski cikel zavarovanja pri PRVA Uravnoteženi in PRVA Dinamični naložbeni strategiji:

Je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev s ciljem ohranjanja njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti ter deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite. Naložbe bodo kar se da razpršene med čim več držav in gospodarskih panog.

Vrednost enote premoženja

Prospekt notranjega sklada PRVA Varni

Je zmerna rast privarčevanih sredstev, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz obresti. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj kritnega sklada PRVA Delniški je kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov ter ETF-jev. Jedro naložb bo enakomerno porazdeljeno na razvitih kapitalskih trgih z upoštevanjem potenciala trgov v razvoju.

Vrednost enote premoženja

Prospekt notranjega sklada PRVA Obvezniški

 

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK

Nivo dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke določate z izbiro paketov OSNOVNI ali NADSTANDARD, ki obsegata naslednja kritja in zavarovalne vsote:

KritjeOSNOVNI PAKETNADSTANDARDNI PAKET
Trajna invalidnost zaradi nezgode20.000 EUR30.000 EUR
Nezgodna renta za dobo 10 let/250 EUR
Hujše bolezni (rak, infarkt, možganska kap)10.000 EUR10.000 EUR
Bolnišnični dan zaradi nezgode10 EUR10 EUR
Zlom kosti1.000 EUR1.000 EUR
Nega na domu500500
Mesečna premija za paket3,36 EUR5,46 EUR

 

Sklenite varčevanje za uresničitev želja
Kliknite tukaj

Pogosta vprašanja

Izvajalec je skladno z zakonodajo upravičen do obračunavanje naslednjih stroškov: Vstopni stroški največ do 3% od vsake vplačane premije. Provizija za upravljanje sredstev v višini največ 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Izstopni stroški v primeru izrednega prenehanja zavarovanja, ki znašajo 1 % čiste odkupne vrednosti.

Dosedanja zakonodaja je na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja omogočala varčevanje le v skladih z minimalnim zajamčenim donosom, kjer so izvajalci morali na vplačana sredstva pripisati donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. V primeru, da je dejanski donos, ki ga izvajalec ustvari z […]

Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne […]

Za individualno vključitev posameznik izpolni pristopno izjavo, ki jo najdete tukaj. Kolektivno se posameznik vključi preko podjetja, v katerem je zaposlen, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta z enim od izvajalcev.

Bodite obveščeni prvi

X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin
Želite osebno svetovanje? Oddajte svoje podatke in poklicali vas bomo.